i HEART u

Tuesday, June 15, 2010

“SESUNGGUHNYA KEKAYAAN YANG PALING TINGGI

NILAINYA IALAH FIKIRAN, KEMELARATAN YANG PALING

PARAH ADALAH KEBODOHAN, KESEPIAN YANG PALING

MENAKUTKAN IALAH PERASAAN BANGGA KEPADA

DIRI SENDIRI DAN KETURUNAN YANG PALING MULIA

IALAH BUDI PEKERTI YANG LUHUR”